Klachtenregistratie

SMA Accountants N.V. heeft een persoonlijke benadering en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Onder kwaliteit verstaan wij uiteraard vaktechnische kwaliteit, maar zeker ook kwaliteit van andere aspecten van onze dienstverlening. Alhoewel wij voortdurend blijven werken aan het verbeteren van onze kwaliteit kunnen wij uiteraard niet voorkomen, dat er wel eens iets in de samenwerking of dienstverlening niet verloopt zoals u wenst. Wij willen dat dan graag van u horen. Over het algemeen biedt  een goed gesprek daarover al vaak een oplossing. Daarom stellen we het op prijs als u contact met ons opneemt om uw klacht kenbaar te maken. Mocht dit zich voordoen dan is uiteraard de betreffende relatiebeheerder daarvoor het eerste aanspreekpunt.
Maar mocht u niet tevreden zijn met de wijze waarop uw relatiebeheerder dit oppakt, dan wel dat u uw melding niet aan diegene wenst te doen, dan kunt u zich wenden tot de compliance officer van ons kantoor de heer W.  (Winfried) Jonk of diens plaatsvervanger de heer M. (Michel) Baas.


U kunt dit doen door een schriftelijke melding te sturen aan:


SMA Accountants N.V.
t.a.v. de heer W. (Winfried) Jonk 
Fascinatio Boulevard 722,
2909 VA Capelle aan den IJssel

Of via email uw bericht te sturen naar info@sma-accountants.nl


Gelieve in alle gevallen duidelijk uw naam, de naam van uw relatiebeheerder en de aard van de klacht aan te geven. Na ontvangst van uw melding krijgt u ten allen tijde bericht van ons.

 

Bekijk de klachtenprocedure

 

 

Klachten- en meldingsformulier