Accountantscontrole

 

Dienstverlening

De jaarrekening is het cruciale document waarin rechtspersonen helder weergeven en
goed onderbouwen hoe ze presteren. In bepaalde gevallen is een jaarrekening niet
voldoende. Op verzoek van de bank, aandeelhouders, andere belanghebbenden of om
wettelijke of statutaire redenen zal er een controle uitgevoerd moeten worden voordat de
jaarcijfers kunnen worden gepubliceerd.

 

Betrouwbaarheid financiële gegevens

In dergelijke gevallen zal de jaarrekening gecontroleerd moeten worden. De bedoeling
van accountantscontrole op jaarrekeningen is dat belanghebbenden van deze financiële
informatie erop kunnen vertrouwen dat de cijfers een betrouwbaar beeld geven van de
werkelijkheid. Er wordt beoordeeld of interne controleprocedures goed uitgevoerd
worden, of geautomatiseerde systemen betrouwbaar functioneren en beveiligd zijn en of
er voldoende interne controles op de financiële administratie worden uitgevoerd.
Uiteindelijk wordt er door ons een verklaring afgegeven over de getrouwheid van de
jaarrekening.

 

Accountantscontroles

Bij de wettelijke controle is onafhankelijkheid en objectiviteit een basisvoorwaarde, omdat alleen een onbevooroordeeld tot stand gekomen controle verklaring waarde heeft. Wij hanteren hiervoor een duidelijke standaard van waarden en normen, die de pijlers vormen onder onze praktijk. Strenge regels over toelaatbaarheid van advisering bij controlecliënten zijn daarvan een voorbeeld. Ook hanteert SMA Accountants NV gedragsnormen voor het onderhouden van persoonlijke, zakelijke of financiële relaties met controlecliënten.
 

Overige diensten

De accountants achter SMA

Samen bundelen wij onze krachten